Groet aan de toekomst

Sarah Böhmer


5/5 : “Vrouw, wat verlang jij ?” – “Gods barmhartigheid en de uwe”. Het is de vraag naar een onvoorwaardelijke toekomst zonder de last van een verleden en een stigma. Bethanië leven is niet bestemd voor heiligen. Enkel voor wie tracht waarachtig, d.w.z. intens te leven.

0
Shares