Dominicanen in België

Palmzondag

Francis Akkara

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden,
in de richting van Betfage en Betanië op de olijfberg,
zond Hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:
“Gaat naar het dorp daar vóór u,
en bij uw binnenkomst is het eerste, dat ge zult vinden een veulen,
dat vastgebonden staat,
en waarop nog nooit iemand gezeten heeft;
maakt dat los en brengt het hier.

En als iemand u de aanmerking maakt:
Wat doet ge daar?,
antwoordt dan:
De Heer heeft het nodig,
maar Hij stuurt het spoedig weer hier terug.”
Zij gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur
buiten op straat.
Ze maakten het los,
maar sommige mensen, die daar in de buurt stonden,
riepen hun toe:
“Wat doet ge daar, om zomaar dat veulen los te maken?”
Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd
en de mensen lieten hen ongemoeid.
Ze brachten het veulen bij Jezus,
legden er hun mantels overheen
en Hij ging er op zitten.
Velen spreidden hun mantels op de weg uit,
anderen groene takken, die ze in het veld gehakt hadden.
De mensen, die Hem omstuwden, jubelden:
“Hosanna;
Gezegend de Komende in de Naam des Heren;
Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David!
Hosanna in den hoge!”

please publish modules in offcanvas module position
0
Shares