Derde zondag van de veertigdagentijd (A)

Patrick LensDerde zondag van de veertigdagentijd (A)

John 4, 5-42

In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sichar genaamd,
dichtbij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven.
Daar bevond zich de bron van Jakob
en vermoeid van de tocht
ging Jezus zo maar bij deze bron zitten.
Het was rond het middaguur.
Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten
zei Jezus tot haar:
“Geef Mij te drinken.”

Lees meer

Derde zondag van de veertigdagentijd (A)

Didier CroonenberghsDerde zondag van de veertigdagentijd (A)

John 4, 5-42

In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sichar genaamd,
dichtbij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven.
Daar bevond zich de bron van Jakob
en vermoeid van de tocht
ging Jezus zo maar bij deze bron zitten.
Het was rond het middaguur.
Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten
zei Jezus tot haar:
“Geef Mij te drinken.”

Lees meer

Leiden alle wegen naar Mekka ?

Emilio Platti

De hoogbloei van Islam in de periode voor de Verlichting, is een brede cultuur die rationeler en kunstzinniger is dan de Islam van de Wet. De moslim is de mens die zich in eerste instantie richt tot “De Onzichtbare” want die is voor iedereen toegankelijk. De persoonlijke verhouding van de moslim tot de “Onzichtbare” is een overgave en een zeer grondig vertrouwen, dat het menselijke handelen kan richten.  De moslim staat in een persoonlijke verhouding tot een ‘Pre-tekst’ die voorafgaat aan de schriftelijke openbaring. Die persoonlijke menselijke verhouding zal de moslim in staat stellen – en verplichten - eigen wegen te zoeken naar ‘de Waarheid’. In zijn overgave wordt de moslim interpreet.  

 

Islam als een weelderige tuin

Emilio Platti

In zijn boek ‘What is Islam’ staat Ahmed Shabab stil bij een periode van hoogbloei van een brede Islamitische cultuur in de streek tussen de Balkan tot aan de Golf van Bengalen en meer bepaald in de periode van 1350 tot 1850.  Het is een streek met diverse politieke machthebbers en rijken, waarin filosofie, kunst, literatuur, mystiek en rationaliteit hun volle plaats krijgen en in wisselwerking staan met wat godsdienstige denkers en bezielers uitdrukken. Zo ontstaat er een open cultuur waarin godsdienst en het menselijke autonome denken elkaar aanvullen en beïnvloeden.

Een westerse bril op Islam

Emilio Platti

Om de Islam te leren kennen die Ahmed Shahab in zijn historisch boek voorstelt, is het nodig zich eerst bewust te worden van de huidige westerse kijk op Islam. Moslims uit Marokko, Turkije, Indonesië of Saoudi Arabië zijn dragers van een andere taal en cultuur. De maatschappelijke ordening en de organisatie van de cultuur kan erg verschillen. Dit te beseffen, wijst reeds een weg aan die zal toelaten een Islam te leren kennen die grondig verschilt dan sommige hedendaagse godsdienstige en politieke strekkingen.

Roger Burggraeve : In het leven stappen

Roger BurggraeveIn het leven stappen (Rijke jongeling)

Hoe lezen we de bijbel ? Elk op zijn of haar manier ? In ieder geval circuleren er evenveel interpretaties als er mensen zijn. Want de bijbel lezen komt persoonlijk aan onze huid. In de komende reeks leest Roger Burggraeve de bijbel op een filosofische manier. Roger Burggraeve (°Passendale, 1942) is Salesiaan van Don Bosco. Hij is professor emeritus theologische ethiek aan de KU Leuven en doctoreerde met een proefschrift over de joodse denker Emmanuel Levinas. In 1980 werd hij docent moraaltheologie aan de Faculuteit Theologie en Religiestudies KU Leuven, waar hij vanaf 1988 hoogleraar werd. Als emeritus (vanaf 2007) bleef hij doceren tot in 2010. Vandaag is hij als emeritus met opdracht nog steeds visiting professor o.m. aan het Internationaal Instituut ‘Lumen Vitae’ (Namen). Tijdens zijn professoraat was hij tegelijk gedurende 37 jaar, onafgebroken, deeltijds medewerker en teamlid van het Centrum ‘Eigentijdse Jeugd’ te Dilbeek. Hij is een internationaal erkend onderzoeker van het gedachtegoed van Levinas, in wiens spoor hij de personalistische verantwoordelijkheidsethiek verder ontwikkelde en, geïnspireerd door zijn talmoedisch denken, tevens een ‘filosofische lezing van de Bijbel’ ontwierp. Last but not least is hij geestelijk directeur van het Heilige Geestcollege te Leuven, waar 50 buitenlandse priesters verblijven voor de studie van theologie, filosofie of kerkelijk recht.

In zes interviews presenteert Roger Burggraeve zijn filosofische lezing van de Bijbel aan de hand van enkele bijbelfragmenten.

Nous suivre

Nous suivre sur YOuTube