De eucharistische visie van Thomas van Aquino in zijn tijd en de betekenis ervan voor onze tijd

Stefan Mangnus


‘De eucharistische visie van Thomas van Aquino in zijn tijd en de betekenis ervan voor onze tijd.’ met dr. Stefan Mangnus o.p. Pater Stefan hecht groot belang aan het begrijpen van de heilige Thomas in de context van zijn tijd. Zo kan hij een inspiratie zijn voor onze tijd. Gebaseerd op zijn doctoraatswerk ‘The divinity of the Word, Thomas Aquinas and the Gospel of John’ (Tilburg 2022). Hij bespreekt ook enkele eucharistische hymnes en de betekenis van de presentia realis. Inez Carzauw (mezzo sopraan) zingt uit de eucharistische hymnes van Thomas van Aquino op toon gezet door Gabriel Fauré en César Franck.

 

Groet aan de toekomst

Sarah Böhmer


5/5 : “Vrouw, wat verlang jij ?” – “Gods barmhartigheid en de uwe”. Het is de vraag naar een onvoorwaardelijke toekomst zonder de last van een verleden en een stigma. Bethanië leven is niet bestemd voor heiligen. Enkel voor wie tracht waarachtig, d.w.z. intens te leven.

Is het verrijzenisgeloof redelijk?

Johan Leman


Een antropologie van lijden, dood en verrijzenis van Jezus van Nazareth. Hoe heeft het verrijzenisgeloof zich ontwikkeld in de bijbel? Wat te denken van het verrijzenisgeloof aan de hand van Kant en de visie van Girard op de passie. Gebaseerd op zijn boek ‘Van Totem tot Verrezen Heer’ (Pelckmans 2014).

Barmhartigheid en afgronden

Sarah Böhmer


4/5 : Biedt een klooster vandaag een bijzondere geborgenheid, een verzekerd gebedsleven, een buffer tegenover de weerstanden van een samenleving, een verzekerde structuur voor een godsverhouding ? Er zijn duidelijke grenzen aan het zoeken naar geborgenheid in God en in de mens. Gemeenschappelijk leven in eenzaamheid.

Kinderdorpen ontwrichtingen een thuis

Sarah Böhmer


3/5 : Tegen de tijdsgeest in, weigeren acht kinderen uit één gezin van elkaar gescheiden te worden. Hun claim roept fundamentele waarden op en brengt de zusters dominicanessen van Bethanië tot nieuwe ontwikkelingen. Kinderdorpmoeder worden, bijvoorbeeld. Met een verdiepte visie op het vrouwelijk ambt en sacramenten.

Levenslang in Norfolk – Massachusetts

Sarah Böhmer


2/5 : Geen muur van beton, geen tralies, hek of grens kan verhinderen dat de liefde die in God is en in de mens, aan deze zijde komt wonen.