Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

Allen geschapen naar het beeld en gelijkenis van de Ene

Version française ci-dessous

Jo Van Hoorde

In tegenstelling tot de andere evangelieverhalen, waar Jezus alleen gaat bidden in Gethsemane terwijl de leerlingen op een afstand en nauwelijks wakker kunnen blijven, vertelt de evangelist Johannes dat Jezus bidt in de nabijheid van de leerlingen. Jezus heeft hen net uit de doeken gedaan wat er staat te gebeuren en hoe hij hen in de toekomst ook nog nabij zou zijn. Maar dan verandert de vorm, de toon van het gesprek helemaal. Jezus begint met een gebed.  

Daarom denk ik dat, in tegenstelling tot wat een makkelijke en gangbare uitleg is, Jezus hier geen instructies geeft over hoe de leerlingen de kerk moeten organiseren, of de boodschap moeten uitdragen, of zich zouden moeten toeleggen op de oecumenische dialoog, die op dat moment zelfs nog moet uitgevonden worden. Jezus is hier niet aan het preken, aan het uitleggen, neen, hij bidt. 

Lees meer