Een westerse bril op Islam

Emilio Platti

Om de Islam te leren kennen die Ahmed Shahab in zijn historisch boek voorstelt, is het nodig zich eerst bewust te worden van de huidige westerse kijk op Islam. Moslims uit Marokko, Turkije, Indonesië of Saoudi Arabië zijn dragers van een andere taal en cultuur. De maatschappelijke ordening en de organisatie van de cultuur kan erg verschillen. Dit te beseffen, wijst reeds een weg aan die zal toelaten een Islam te leren kennen die grondig verschilt dan sommige hedendaagse godsdienstige en politieke strekkingen.

0
Shares