Wijn en lofzang

Emilio Platti


De zoektocht van de mens naar een uiteindelijke waarheid die zin en  betekenis geeft aan het leven kan een gesloten denken en houding worden. Als ‘mijn waarheid’ niet ‘uw waarheid’ is en de bovenhand wil halen, zaaien we machtsverhoudingen en  vijanden. Wanneer de moslim de Tekst van de openbaring tot absolute wet maakt en elke interpretatie of meerzinnigheid uitsluit, ligt een politieke Islam onmiddellijk op de loer. Het terrorisme dat zich van Islam bedient om alle interpretaties en strekkingen te bestrijden beantwoordt niet aan de oorspronkelijke geest van Islam.

 

 

0
Shares