Roger Burggraeve : In het leven stappen

Roger Burggraeve

In het leven stappen (Rijke jongeling)

Hoe lezen we de bijbel ? Elk op zijn of haar manier ? In ieder geval circuleren er evenveel interpretaties als er mensen zijn. Want de bijbel lezen komt persoonlijk aan onze huid. In de komende reeks leest Roger Burggraeve de bijbel op een filosofische manier. Roger Burggraeve (°Passendale, 1942) is Salesiaan van Don Bosco. Hij is professor emeritus theologische ethiek aan de KU Leuven en doctoreerde met een proefschrift over de joodse denker Emmanuel Levinas. In 1980 werd hij docent moraaltheologie aan de Faculuteit Theologie en Religiestudies KU Leuven, waar hij vanaf 1988 hoogleraar werd. Als emeritus (vanaf 2007) bleef hij doceren tot in 2010. Vandaag is hij als emeritus met opdracht nog steeds visiting professor o.m. aan het Internationaal Instituut ‘Lumen Vitae’ (Namen). Tijdens zijn professoraat was hij tegelijk gedurende 37 jaar, onafgebroken, deeltijds medewerker en teamlid van het Centrum ‘Eigentijdse Jeugd’ te Dilbeek. Hij is een internationaal erkend onderzoeker van het gedachtegoed van Levinas, in wiens spoor hij de personalistische verantwoordelijkheidsethiek verder ontwikkelde en, geïnspireerd door zijn talmoedisch denken, tevens een ‘filosofische lezing van de Bijbel’ ontwierp. Last but not least is hij geestelijk directeur van het Heilige Geestcollege te Leuven, waar 50 buitenlandse priesters verblijven voor de studie van theologie, filosofie of kerkelijk recht.

In zes interviews presenteert Roger Burggraeve zijn filosofische lezing van de Bijbel aan de hand van enkele bijbelfragmenten.

0
Shares