Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

Gerust in de gevangenis

Patrick Lens
Vierde zondag van Pasen

Gerust in de gevangenis
Hand, 12,1-19

Omstreeks die tijd liet koning Herodes enkele leden van de gemeente arresteren en mishandelen. Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Omdat hij merkte dat dit de Joden wel beviel, nam hij ook Petrus nog gevangen; dat was juist op de dagen van de ongedesemde broden.

Verder Lezen :

De tijd van de Geest

Mark Butaye
Maandag na de vierde zondag van Pasen

Van binnen uit - de tijd van de Geest
Hand, 12,20-25; 13,1-3

Hij had een conflict met de inwoners van Tyrus en Sidon; zij kwamen gezamenlijk naar hem toe, bepraatten Blastus, de kamerheer van de koning, en vroegen om een vreedzame regeling; hun gebied was namelijk voor de voedselvoorziening afhankelijk van dat van de koning. 

Verder Lezen :

Jezus en de goochelaar

Anton Milh
Dinsdag na de vierde zondag van Pasen

Jezus en de goochelaar
Hand, 13,4-12

Zo vertrokken ze, uitgezonden door de heilige Geest, naar Seleucië en gingen vandaar met een schip naar Cyprus, waar ze in Salamis het woord van God verkondigden in de Joodse synagogen. Ze hadden ook Johannes bij zich om hen te helpen. 

Verder Lezen :

Iedereen is uitverkoren

Marcel Braekers
Woensdag na de vierde zondag van Pasen

Iedereen is uitverkoren
Hand, 13,13-43

Van Pafos voeren Paulus en zijn reisgenoten naar Perge in Pamfylië; maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. Van Perge reisden zij door naar Antiochië in Pisidië. Op de sabbat gingen ze naar de synagoge, en namen daar plaats.

Verder Lezen :

Tot vrijheid geroepen

Jef Schoenaerts
Donderdag na de vierde zondag van Pasen

Tot vrijheid geroepen
Hand, 13,44-52; 14,1-7

De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar om te luisteren naar het woord van de Heer. Maar bij het zien van zo’n massa volk werden de Joden vervuld met jaloezie en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen tegen de toespraak van Paulus. In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas: ‘Tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken, maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwig leven niet waardig keurt, daarom keren wij ons tot de heidenen.

Verder Lezen :

Gewoon mensen

Jan Degraeuwe
Vrijdag na de vierde zondag van Pasen

Wij zijn ook maar gewoon mensen
Hand, 14,8-28

Er was in Lystra een man die geen kracht in zijn voeten had en moest blijven zitten. Hij was van zijn geboorte af lam en had nooit kunnen lopen. Terwijl die man naar Paulus’ toespraak luisterde, keek deze hem onderzoekend aan en zag dat hij het geloof bezat om gered te worden. Daarom sprak hij met stemverheffing: “Ga op uw voeten staan, recht op!” De man sprong op en liep rond. 

Verder Lezen :

Een scharniergebeuren

Antoinette Van Mossevelde
Zaterdag na de vierde zondag van Pasen

Een scharniergebeuren
Hand, 15,1-21

Enige mensen die van Judea waren gekomen, verkondigden aan de broeders de leer: “Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden.” Toen hierover strijd ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.

Verder Lezen :